Projekty v programe Spoločne pre región napredujú aj vďaka aktívnym zamestnancom

Článok

Projekty v programe Spoločne pre región napredujú aj vďaka aktívnym zamestnancom


Do čistenia Lúčanského chotára sa zapojili desiatky detí z materských a základných škôl. Tie po tejto skúsenosti snáď už žiadny odpad do prírody nevyhodia.

Ďalším z projektov, ktoré uspeli v grantovom programe U. S. Steel Košice Spoločne pre región, bol aj zámer občianskeho združenia Topľanská Lúčka s názvom Zveľaďujeme Lúčanský chotár. Cieľom projektu bolo spojiť rôzne vekové kategórie občanov obce, detí a mládeže a upriamiť ich pozornosť na životné prostredie, v ktorom žijú. Chceli tiež formou brigád a eko hliadok zabrániť vytváraniu čiernych skládok, zveľadiť chotár, lepšie ho spoznať a zatraktívniť aj pre turistov. Súčasťou zámeru bola aj revitalizácia priestranstva pri obecnom prameni vody.

Monika Hažerová, predsedníčka OZ, je presvedčená, že za pár mesiacov od udelenia grantu urobili kus roboty. „Podarilo sa nám zrealizovať mnoho brigád, kde sme zapojili celú obec, miestnych hasičov a v podstate všetky generácie ľudí od tých najmenších až po najstarších. Taktiež sme sa spojili s občianskym združením Save Nature by Čivas a počas brigády sme vykosili, upratali a hlavne vyčistili miesto realizácie projektu. Ďalším krokom boli terénne úpravy, kde sme s pomocou bagra upravili terén a dosypali potrebnú zeminu.“

Aktuálne sú v Topľanskej Lúčke vo fáze záverečných prác. Zasiali trávu, uvalcovali zeminu a čakajú už len na stolára, ktorý nainštaluje sedenie v novej oddychovej zóne Pri prameni. Tá bude slúžiť nielen obyvateľom obce, ale aj ďalším návštevníkom chotára, turistom a cyklistom.

Iniciátorom celého projektu bol zamestnanec USSK František Tkáč, ktorý má spolu s manželkou, rodáčkou z obce, v Lúčanskom chotári chatku. Ako aktívny turista a spoluorganizátor komunitných podujatí okamžite zareagoval na výzvu v Oceli východu pri vyhlásení grantového programu začiatkom tohto roka.

„Som veľmi vďačný, že som mohol byť iniciátorom zámeru o grant pre OZ Topľanská Lúčka. Od samého začiatku som veril, že ak sa to podarí,  bude grant od spoločnosti U. S. Steel Košice v dobrých rukách, že bude využitý na správnu vec a všetko tomu od samého začiatku realizácie nasvedčuje. Toto občianske združenie sa podujalo postupne vyčistiť celý Lúčanský chotár a čo je obdivuhodné, začalo s plánovanými brigádami od tých najmenších, o čom svedčia príspevky na ich webovej stránke, na FB a IG stránke, pretože sa snažia všetko zdokumentovať, aby to, čo robia v rámci osvety ochrany životného prostredia, oslovilo čo najviac ľudí.“

Podľa kolegu Tkáča je ochrana životného prostredia v OZ Topľanská Lúčka priorita a aj keď je to fyzicky a finančne veľmi náročné, nevzdávajú sa a pokračujú. Po zaslúženej práci, čistení prírody Lúčanského chotára, likvidácii čiernych skládok, čistení potoka a jeho brehov si všetci dobrovoľníci zaslúžia oddych. Aj vďaka tomuto grantu si vytvoria oddychovú zónu, ktorá bude slúžiť nielen občanom obce, ale aj jej návštevníkom, rodinám, ktoré tu nežijú, ale navštevujú svoju rodnú obec pravidelne. On sám sa zapájal do organizovania viacerých brigád, pomáhal pri terénnych úpravách a ako hovorí: „teraz sa už všetci tešíme na finálne osadenie relaxačných prvkov v oddychovej zóne Pri prameni.“

Mnoho ďalších informácií o projekte i fotografie z jednotlivých brigád sú sprístupnené aj na webovej stránke občianskeho združenia:

 Aktuality – "Topľanská Lúčka" (oztoplanskalucka.sk)

Informácie o programe Spoločne pre región sú zverejnené na webovej stránke:

 U. S. Steel Košice - Spoločne pre región (usske.sk)

 

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa