Prišli sme ako kamaráti, odchádzame ako rodina

Článok

Prišli sme ako kamaráti, odchádzame ako rodina


Siedmi zamestnanci si spolu so svojimi blízkymi užili prehliadku U. S. Steel Košice v rámci 2. kola Family Safety Day.

V sobotu ráno 24. júna 2023 po prebudení smeroval zrak organizátorov i účastníkov prehliadky USSK najskôr k oblohe. Vypršali sa v piatok a cez noc už všetky mraky alebo bude výdatný lejak pokračovať? Našťastie sa počasie umúdrilo a pred pol deviatou boli už všetci pripravení absolvovať bohatý dopoludňajší program. Začal úvodným privítaním a filmom o výrobe železa a ocele v USSK, lebo navštíviť všetky divízne závody z časových i bezpečnostných dôvodov nie je možné.

A kto patril medzi výhercov exkuzie? Albín Rešetár z údržby oceliarní a ZPO, Jaroslav Ondič z prípravy vsádzky v oceliarni, Róbert Tuschl z vedenia DZ Energetika, Marek Kanás z lakoplastu DZ Zušľachťovne a obalová vetva, Attila Veselka z údržby Rúrovne, Igor Deák z údržby DZ Vysoké pece a Miroslav Hriňák zo správy prevádzky železničnej dopravy.

Každý prišiel s rodinou, príbuznými alebo priateľmi, vrátane bývalých zamestnancov. Potešujúcim faktom bol vysoký podiel mladých ľudí, ktorých unikátna hutnícka výroba zaujíma.

Celé 2. kolo FSD bolo venované energetike a preto jedným zo sprievodcov bol Ladislav Horváth, generálny manažér pre energie a druhou Ľubomíra Šoltésová, manažérka pre vzťahy s médiami a centrum pre návštevníkov z útvaru vonkajších vzťahov, ktoré FSD v spolupráci s ďalšími útvarmi organizuje. V prvom rade s útvarom BOZP a jeho zástupcovia, Peter Vitkovič a Jana Maňkošová dohliadali na bezpečnosť účastníkov na celej trase.

Prvá zastávka však bola v Závodnom hasičskom útvare. Pri výrobe železa a ocele vzniká vysoká teplota aj nad 1600 °C, používajú sa plyny a iné výbušné materiály a mať tak po ruke vždy pripravených hasičov je nevyhnutnosťou. Aká dôležitá je ich fyzická zdatnosť sa presvedčili viacerí účastníci exkurzie, ktorých prúd vody z hadice tlačil odstredivou silou dozadu. „Súčasťou každodennej pracovnej náplne je aj fyzická príprava a každý hasič musí vo svojej vekovej kategórii spĺňať výkonnostné limity,“ vysvetlil Peter Vrana. Spolu s veliteľom zmeny a ďalšími kolegami predviedli najnovšiu hasičskú a záchranársku techniku, dekontamináciu osôb zo zamoreného priestoru i hasenie vo výškach. Priamo pred očami návštevníkov vyštartovala k hlásenej nevoľnosti zamestnanca na niektorej z prevádzok aj záchranárska sanitka s lekárom.

Prehliadka pokračovala okolo závodov hutníckej prvovýroby: oceliarní, vysokých pecí, kde sa práve prúd surového železa lial do pojazdných miešačov, až po koksárenské batérie.

Ďalšou zastávkou bol hlavný dispečing v DZ Energetika. „Prišiel si sa v sobotu pozrieť, kde robíš?“ vítali s nadsádzkou Róberta Tuschla kolegovia. Ten prenechal parketu GM Horváthovi, ktorý vysvetlil, že vedúci zmeny z tohto miesta riadi celú energetiku nášho integrovaného podniku. Na monitoroch sa zobrazovali energetické parametre divíznych závodov aj finančný dosah hospodárenia s energiami. „Každý odfuk sekundárnych hutníckych plynov znamená aj finančnú stratu kvôli nevyužitej energii. Naším cieľom je využiť každú energiu, lebo vstupné náklady za energetické uhlie či zemný plyn sú vysoké, dopraviť ju na prevádzky podľa potreby a zároveň znižovať spotrebu. Preto inštalujeme frekvenčné meniče, modernizujeme turbíny a vítame všetky nápady na zlepšenie energetickej efektívnosti. Ak máte nápad, ako sa v energetickej oblasti zlepšiť, sem s ním,“ obrátil sa Ladislav Horváth na návštevníkov a zároveň kolegov z rôznych divíznych závodov. Tí si následne pozreli aj velín kotlov teplárne a turbogenerátory, v ktorých sa z vysokotlakovej horúcej pary vyrába elektrická energia.

Nasledovala ďalšia horúca prevádza – teplá valcovňa. Tá vskutku návštevníkov ohúrila žeravými bramami, obrovskými valcovacími stolicami aj hlukom, ktorý pri valcovaní vzniká. „Napriek tomu, že v železiarňach pracujem niekoľko desiatok rokov, v teplej valcovni som nikdy nebol,“ priznal jeden zo skúsených zamestnancov. „Nikto sa nemôže svojvoľne prechádzať po železiarňach hore dole, pokiaľ ho pracovné povinnosti na danú prevádzku nezavedú.“ Návštevníci si však počas prehliadky mohli v kľude pozrieť vyberanie brám z narážacích pecí, ich očistenie a postupný prerod na rozvalok a finálny pás plechu, navinutý do zvitku. Za pár minút obrovská zmena!

Úplne inou prevádzkou bola pozinkovacia linka č. 3, ktorá bola poslednou v programe prehliadky. Svetlá, čistá, moderná. Návštevníkov ňou previedol predák Peter Kvetko. Vysvetlil, na čo slúžia odvíjačky, ako sa zvárajú dva nasledujúce pásy, akú úlohu majú zásobníky oceľového pásu na kontinuálnej linke, ako sa pás čistí, zohrieva, pozinkuje, chladí...Objasnil všetky procesy až po balenie a expedíciu k zákazníkom. „Koľko percent dodávate do automobilovej výroby? Kam všade pozinkované plechy vyvážate?“ zaujímali sa účastníci.

Bodkou za zaujímavým programom bol spoločný obed, na ktorom všetkých privítala viceprezidentka pre energie a generálna právna zástupkyňa Elena Petrášková. Poďakovala kolegom, že sa podieľajú na úspechoch tejto firmy a svojím prístupom vylepšujú aj bezpečnosť práce. „V tejto fabrike pracovali naši rodičia, pracujeme tu my a ponúka veľké príležitosti aj pre mladú generáciu. Oceľ je 100-percentne recyklovateľný materiál, bez ktorého sa určite nezaobídeme ani v budúcnosti.“ S úsmevom sa obrátila aj na manželky kolegov.: „Dnes ste videli, že naša práca je ťažká a zodpovedná, takže určite si dnes vaši manželia jedno čapované pivo zaslúžia.“ Obed pokračoval v družnej debate, ľudia sa navzájom trošku viac spoznali, vymieňali si dojmy z prehliadky i rady, ako doma na energiách ušetriť. S tým im určite pomôžu viaceré darčeky, ktorý si z návštevy USSK odniesli: merač spotreby elektrickej energie domácich spotrebičov či programovateľné a diaľkovo ovládateľné zásuvky. „Ani sa nám nesnívalo, že sa raz na prehliadku železiarní dostaneme. Bolo to skvelé, ďakujeme!“ lúčili sa návštevníci pri odchode.

Foto: Arpád Köteles

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa