Nebezpečný odpad

Článok

Nebezpečný odpad


Kampaň environmentálnej excelentnosti dáva do pozornosti ako správne nakladať s nebezpečným odpadom a predchádzať znečisteniu nášho pracovného okolia a  životného prostredia.

Avšak ako nakladať s nebezpečným odpadom doma?

Pozorne si prečítaj pokyny uvedené na obaloch a nebezpečný odpad môžeš odovzdať na zbernom dvore v mieste trvalého bydliska.
Ďalšie podrobnosti sa dozvieš na stránke mesta Košice.

Prispej aj TY k správnemu triedeniu a umožni, tak zvýšiť mieru recyklácie!

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa