Na mieste čiernej skládky vyrástla v Hažlíne oáza relaxu

Článok

Na mieste čiernej skládky vyrástla v Hažlíne oáza relaxu


Ďalší z projektov programu Spoločne pre región vo finále

Vedenie obce Hažlín už dlhšie trápila otázka, čo s nevyužitým priestorom pri tamojšej základnej škole. Pred časom v jej blízkosti vybudovali multifunkčné a detské ihrisko, no ďalšia časť pozemku zarastala burinou a hrozilo, že sa zmení na divokú nelegálnu skládku. Preto prišli s projektom, ktorý nazvali Zmeňme čiernu skládku na oddychovú zónu. Prihlásili svoj projekt do programu Spoločne pre región, ktorý každoročne vyhlasuje spoločnosť U. S. Steel Košice v spolupráci s Karpatskou nadáciou, a uspeli. Získali grant vo výške 2 483 eur a tak sa mohli pustiť do práce. Ich plánom bolo dať do poriadku pozemok a postaviť tam drevený altánok s lavičkami, stolmi a informačnou tabuľou. „Našim cieľom bolo revitalizovať nevyužitý znečistený priestor. Sme presvedčení, že  realizáciou výstavby dreveného altánku sa nám podarilo vybudovať akúsi oázu pre relax a odpočinok detí, mládeže a obyvateľov obce. Zároveň je to ideálne miesto pre výuku detí základnej školy a materskej školy a tiež pre organizovanie podujatí v obci zameraných aj na environmentálnu výchovu a ochranu životného prostredia. Napokon zámerom nášho projektu bolo ukázať občanom, ako sa aj s ich pomocou dá zveľadiť obec,“ uviedla prednostka obecného úradu Anna Majerniková.

Výstavba altánku sa uskutočnila v letných mesiacoch, od apríla do júla 2017. „Odstránili sme burinu, pokosili, upratali pozemok a urobili terénne úpravy. Tie zahŕňali výkopové práce, osadenie stavby v teréne, položenie obrubníkov, zásyp drveným kameňom a následne zhutnenie podkladu,“ vyrátala Anna Majerniková. Napokon na ohraničenú plochu uložili zámkovú dlažbu, ktorá slúži ako podklad pre drevený altánok. Do práce sa zapojili pracovníci obecného úradu, ale aj brigádnici z radov dobrovoľného hasičského zboru obce,  členov  školského športového klubu pri základnej škole a samozrejme občanov obce. Samotnú výstavbu  altánku podľa zástupcov obecného úradu vzhľadom na jej náročnosť realizovala stolárska firma. Aj tu však priložili ruku k dielu brigádnici. V altánku napokon osadili šesť drevených lavičiek a dva drevené stoly. Zároveň tam umiestnili aj informačnú tabuľu a vybudovali z prírodného materiálu kamenný chodník a ohnisko. „Dokončením projektu sa náš zámer naplnil. Vytvorili sme niečo nové, niečo užitočné, čo slúži občanom obce a veľmi nás to teší,“ konštatovala Anna Majerniková a dodala, že výstavbou altánku a úpravou okolia sa tvár tejto lokality výrazne zmenila. „Veríme a sme presvedčení, že sme vybudovaním altánku zároveň prispeli k tomu, že obyvatelia obce si budú tento priestor chrániť pred znečistením a budú ho ďalej udržiavať a zveľaďovať,“ nádeja sa prednostka úradu s tým, že v budúcom roku plánujú v zveľaďovaní priestoru pokračovať výsadbou zelene, alebo doplnením o ďalšie prvky určené pre relax. Už dnes má však podľa zástupcov obecného úradu altánok veľký ohlas najmä u rodín s malými deťmi a slúži podľa ich pôvodného zámeru ako oáza, miesto, kde sa pri športe, či hre stretávajú rodiny i jednotlivci. Zároveň sa altánok stal miestom hier a výučby  detí zo základnej aj materskej školy. „Aj touto cestou obec ďakuje za podporu projektu spoločnosti U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácii, ale aj všetkým tým, ktorí svojou  brigádnickou činnosťou prispeli k dielu,“ uza­vrela Anna Majerniková.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa