Monika Jeníková z DZ Expedícia pomáha s celou rodinou Košickej detskej historickej železnici

Článok

Monika Jeníková z DZ Expedícia pomáha s celou rodinou Košickej detskej historickej železnici


Dobrovoľníctvo vychováva deti a posúva ich v životných rozhodnutiach.

Košická detská historická železnica (KDHŽ) patrí k najznámejším atrakciám na Slovensku. Jej vozidlá sú zapísané v ústrednom zozname pamiatok, medzi nimi aj parný rušeň „Katka“ z roku 1884, ktorý je najstarším prevádzkovaným parným rušňom v regióne V4.  O záchranu a oživenie Košickej detskej historickej železnice sa od roku 2012 stará Občianske združenie Detská železnica Košice, a to aj vďaka bohatému dobrovoľníckemu zázemiu.

Jednou zo spoľahlivých dobrovoľníčok je Monika Jeníková (na titulnej snímke v strede, spolu s manželom), ktorá pracuje v U. S. Steel Košice ako evidentka údržbárskych činností na úseku Údžba DZ Expedícia. Zároveň je aj predsedníčkou ZO OZ KOVO Expedícia. Aktívne sa zapája do organizácie podujatí, akýsi sú Deň železnice, nábor a školenia mladých železničiarov či brigády zamerané na upratovanie a úpravu okolia železničnej trate. Monika spolu so synom Alexom a manželom Róbertom, zamestnancom DZ Vysoké pece, ročne odpracuje na detskej historickej železnici stovky dobrovoľníckych hodín.  V roku 2022 sa aktívne zapojila do prevádzkovania novej atrakcie detskej železnice – Prvého drezinového oválu na Slovensku.

Zaujímalo nás, prečo práve Košická detská historická železnica?

„V každom rodičovi drieme kúsok rušňa, ktorý sa kedykoľvek naštartuje a uľahčí deťom život. Syna Alexa od útleho detstva zaujímali vlaky, keďže vyrastal v ich blízkosti. Už ako 6 ročný sa zasvätil KDHŽ. V jedno krásne poobedie zbadal po ceste domov z Alpinky otvorený stánok so suvenírmi v Čermeli pri remíze - depe. Po príchode domov sme sa po Alexových prosbách vrátili a kúpili výpravku. Vedeli sme, že je to jeho sen a doživotné prianie stať sa železničiarom, tak sme mu vyhoveli. Najväčšia radosť v detských očkách ešte len čakala na peróne stanice  KDHŽ, kde stál konateľ pán Ľubomír Lehotský. Videl Alexa, ako sa zaujíma o rušne, aký je šťastný. Opýtal sa ho, či by nechcel ako dobrovoľník pod dohľadom rodičov skúsiť činnosť mladého železničiara. Dohoda padla jednoznačne a radosť syna bola veľká. Na druhý deň sme kupovali uniformu a po zaškolení Alex začal s elánom vykonávať túto dobrovoľnícku činnosť, ktorá ho drží dodnes. Verte, keby mohol, tak tam aj spí. Každým rokom patrí medzi najlepších a je za to aj oceňovaný. Keďže náš zamestnávateľ zaradil KDHŽ každoročne v rámci dňa dobrovoľníkov, čo nás veľmi potešilo, neváhali sme s manželom a hlásime sa permanentne, nielen pri tejto príležitosti, ale aj pri akciách KDHŽ, či je to otvorenie drezinového oválu, 1. máj – Deň otvorenia sezóny, pri Dňoch KDHŽ, Mikulášskych jazdách, ale aj počas voľných dní a víkendov. Radi pomáhame aj pri výletoch historickým vláčikom po Košickom a Prešovskom regióne, ktoré majú veľký úspech.“

A aká bola vôbec bola prvá skúsenosť Moniky Janíkovej s dobrovoľníctvom?

„Prvá skúsenosť bola veľkolepá. Keďže sme už vedeli, kde na trati a v akých miestach je potrebné areál vylepšiť a zveľadiť. Prvé Alexove kroky v rámci jeho dobrovoľníckej práce som sledovala neúnavne, vozila som sa s ním celé jeho služby, dni, mesiace a častokrát rozmýšľala, ako pomôcť neziskovej organizácii zveľadiť prostredie. Potešil ma náš zamestnávateľ. Kolegovia, hutníci a dobrovoľníci boli skvelí a vždy sme spoločné ciele dosiahli, skrášlili areál, trať a budovy, ktoré patria KDHŽ. “

Mottom firemných dobrovoľníckych dní Hutníci pre Košice je presvedčenie, že ´Dobrovoľná pomoc obohacuje´. „Cítite to tak aj vy?“, pýtali sme našej kolegyne Moniky.

„Niekedy stačí málo a zachrániť sa dá neuveriteľne veľa. Máte pravdu, pomoc pre KDHŽ nás s manželom obohacuje, už len pre tie skvelé deti, ktoré navštevujú železničku, aj ktoré tam trávia dobrovoľníctvom v rámci svojich voľných chvíľ a dní. Každý jeden mladý železničiar vrátane nášho Alexa tam necháva svoje železničiarske srdiečko a dušu s láskou k železničke. Vďaka Alexovi sme spoznali skvelý kolektív vedenia KDHŽ a mladých železničiarov, ktorí prijali Alexa medzi seba a mám ich všetkých veľmi rada. Dobrovoľnícka činnosť vychováva deti a posúva ich v životných rozhodnutiach. V rámci dobrovoľníckych dní Hutníci  pre Košice takéto akcie vždy podporíme a zúčastníme sa. Myšlienke pomáhať druhým sme naklonení najviac.“

Košická detská historická železnica je vskutku unikátna. Je jediným miestom na Slovensku, kde si môžu deti a mládež na vlastnej koži vyskúšať vypraviť vlak a priamo sa podieľať na riadení železničnej dopravy. Prevádzkový poriadok detskej železnice je vypracovaný tak, aby bolo možné pri zachovaní bezpečnosti zapojiť do prevádzky dobrovoľných mladých výpravcov, sprievodcov, posunovačov, výhybkárov a pod. Každý záujemca si na železnici nájde svoje miesto, či už je to pri spravovaní železničnej rozhlasovej techniky, hláseniach v rozhlase, predaji a kontrole lístkov, podávaní výkladu, sprevádzaní a inštruktáži pri výhybke alebo pri organizovaní podujatí. Mladí ľudia od 10 rokov si tak aktívne vytvárajú vzťah k hodnotám, histórii, práci, zodovednosti, technike a bezpečnosti.

Toto všetko oceňuje aj Monika Jeníková a pozýva aj ďalších rodičov s deťmi zapojiť sa do aktivít priamo na úzkoľajnej trati v Čermeli a na Alpinke alebo sa len vybrať na niektorý z poznávacích výletov historickým vláčikom po regióne. Ten prvý v tohtoročnej sezóne sa uskutoční koncom marca a bude smerovať do novozrekonštruovaného kaštiela Františka II. Rákociho a interaktívneho múzea v Borši. Aktuálne informácie poskytuje web: Správy - Detská železnica Košice (detskazeleznica.sk)

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa