Keď sú koníčkom detí skutočné kone

Článok

Keď sú koníčkom detí skutočné kone


Spoločne pre región je grantový program U. S. Steel Košice, ktorý už pätnásť rokov podporuje život v komunitách a najmä aktivity pre deti, starostlivosť o životné prostredie či zvyšovanie bezpečnosti v každodenných situáciách. Šancu uspieť majú najmä projekty, ktoré dokážu spojiť pre spoločný zámer ľudí naprieč viacerými sektormi: verejným, neziskovým i súkromným.

Občianske združenie Herbidus presvedčilo hodnotiacu komisiu s projektom Najkrajší pohľad na svet je z konského chrbta. Novo vybudovanú kruhovú jazdiareň plánovali ohradiť panelmi a vysypať pieskom kvôli zvýšeniu bezpečnosti mladých jazdcov na tréningoch. Tí už dosiahli viaceré úspechy na domácich i zahraničných parkúrových pretekoch.

Anna Rákayová, predsedníčka OZ hovorí: „V obci Silická Brezová v okrese Rožňava sa nám s pomocou obecného úradu podarilo vytvoriť malý jazdecký areál s ustajnením koníkov, kruhovou jazdiarňou pre deti, s vyhradením trávnatej jazdiarne na parkúr aj s podmienkami na turistické jazdenie. Takýto areál prináša do obce zaujímavú športovo-rekreačnú aktivitu pre deti aj dospelých a pre svoj ekologický charakter je vhodný na chránené územie Slovenského krasu.“ 

Kontakt s koňmi a jazdectvo umožňuje pobyt detí v prírode a má pozitívny vplyv na ich pohybový aparát. Navyše učí zodpovednosti o zverené zviera a umožňuje začleniť sa do komunity ľudí s láskou k športu a zvieratám. „Ako každý šport, aj jazda na koni má i svoje riziká a najčastejšie úrazy vznikajú práve u začiatočníkov a v teréne. Toto riziko sa značne znižuje tréningom v ohradenej kruhovej jazdiarni,“ vysvetľuje Anna Rákayová a ďakuje U. S. Steel Košice za podporu aj v mene detí, ktorých koníčkom sú skutočné kone.

Podľa predsedníčky OZ plochu jazdiarne upravili s pomocou partnera SANAS s.r.o. Rožňava, ktorý tiež zabezpečil piesok na povrch jazdiarne. Rozhrabať sa ho podujali 6 dobrovoľníci OZ, ktorí počas 8 dní odpracovali spolu 56 hodín dobrovoľníckej práce. Náradie zapožičala firma Noctem s.r.o. Silická Brezová. Stavbu ohrady zo zakúpených panelov viedol Adam Icsó a svojou dobrovoľníckou prácou ku stavbe prispel aj Marek Hutník, zamestnanec U. S. Steel Košice, ktorý má víkendový domček v blízkosti jazdeckého areálu.

Kolega Hutník hovorí: Do projektu som sa zapojil z dôvodu, že ma oslovila jeho základná myšlienka. Pomáhať ľudom má byť prirodzené, preto si cením, že občianske združenie Herbidus má záujem prispieť k rozvoju regiónu. Keďže poznám prostredie a mám blízko k sociálnym témam, ako aj k témam, ktoré sa týkajú rozvoja cestovného ruchu, som rád, že môžem byť súčasťou tohto projektu.“ Ako človeku, ktorý má rád zvieratá, mu zaimponovalo aj to, že projekt prepája lásku k nim s terapiou.

Bezpečne ohradenú pieskovú kruhovú jazdiareň dokončili koncom septembra a jazdecké tréningy odvtedy pokračujú 3-krát týždenne. V budúcnosti plánujú areál rozšíriť o edukačný altánok s cvičným jazdeckým barelom a tiež zariadiť sedlovňu na uskladnenie športových jazdeckých potrieb.

Na titulnej fotke zľava: dobrovoľník Ján Icsó z firmy Noctem, Anna Rákayová, predsedníčka OZ a Marek Hutník, dobrovoľník z U. S. Steel Košice spolu s manželkou.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa