Drak učí deti pracovať hrou

Článok

Drak učí deti pracovať hrou


Ľudovú múdrosť o tom, že práca šľachtí človeka, sa rozhodli využiť aj pri výchove detí v Centre pre deti a rodiny DRaK v Prešove. Zámer bol celkom jednoduchý: pri starostlivosti o záhony v komunitnej záhradke naučiť deti z menej podnetného rómskeho prostredia systematicky pracovať a výsledky svojej práce aj zužitkovať pri príprave jedál v kuchyni. Do projektu boli zapojené štyri rodinné skupiny, teda približne štyridsať detí a dvadsať zamestnancov, ktoré sa o deti starajú. Projekt Práca šľachtí človeka získal podporu 1930 eur z grantového programu USSK Spoločne pre región 2022.

Podľa Andreja Andrejovského, koordinátora projektu, prvé kroky smerovali k naplánovaniu jednotlivých fáz  a zosúladeniu časového harmonogramu. Jednotlivé skupiny detí na čele s vychovávateľmi zostavovali plán práce, nakupovali potrebný materiál a budovali vyvýšené záhony s predstavou záverečného výsledku. Sondu do permakultúry, dôležitosť pestovania vlastných produktov aj v mestskej aglomerácie, kde sídli Centrum pre deti a rodiny DRaK, poskytla zážitková forma vzdelávania v priestoroch Ekocentra SOSNA v Družstevnej pri Hornáde.  Vzdelávanie viedli na slovo vzatí odborníci RNDr. Silvia Szabóová a Ing. Štefan Szabó, PhD. Obsahom vzdelávania boli aj praktické ukážky hlinených omietok, využívania drevoplynu, ekologického WC, prírodnej architektúry či eko jazierka.

„Deti so záujmom pozorovali, pýtali sa a skúšali jednotlivé aktivity. Ich zvedavým pohľadom neunikol ani Hobití dom. Spojením motivácie z návštevy ekocentra a vlastnej činnosti detí sa nám podarilo vytvoriť šesť rastlinných a kvetinových záhonov, ktorých úrodu sme mohli zužitkovať v príprave studenej kuchyne alebo čajových posadení.  Dopestovali sme paradajky, reďkev, ľadový šalát, cibuľu, mätu priepornú, medovku, kvety i skalničky,“ netají radosť z výsledkov Andrej Andrejovský.

 

 

 

 

Podľa jeho slov zorganizovali aj dve záhradné slávnosti a ocenili vklad jednotlivcov do samotnej tvorby. „Okrem hmatateľných výsledkov projektu považujeme za rovnako hodnotnú stránku aj nové nadobudnuté zručnosti u detí i nový pohľad na to, ako tráviť voľný čas a rozvíjať sebaúctu či sebaprezentáciu. Keďže deti pochádzajú z málo podnetného prostredia a dysfunčných rodín, tieto zručnosti u nich nedosahujú prirodzenú úroveň. Myslíme tým tiež možnosť vybrať si, poznať zdroje a okúsiť radosť z tvorby a spoločného plánovania na ceste, do ktorej sa deti ako komunita pustili.“

 

 

 

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa