Dobrovoľníkom U. S. Steel sa dostalo ocenenia

Článok

Dobrovoľníkom U. S. Steel sa dostalo ocenenia


Košický samosprávny kraj vyzdvihol výnimočné osobnosti a nasledovaniahodné činy za rok 2022.

Dobré správy existujú. Nedeľa popoludní 23. apríla 2023 bola v Štátnom divadle Košice nabitá pozitívnymi informáciami. O výnimočných ľuďoch z východu Slovenska, ktorí dosahujú vo svojej práci svetové úspechy, ktorí zachovávajú regionálne tradície alebo svoj talent využívajú na riešenia prospešné pre druhých. V materiálnej či duchovnej oblasti.

Čestnú cenu predsedu KSK získal aj kolektív dobrovoľníkov z U. S. Steel Košice. Za nezištnú pomoc, ktorú poskytujú už mnoho rokov neziskovým organizáciám v regióne počas Dní dobrovoľníkov, za angažovanosť vo svojich komunitách, za darcovstvo krvi i finančné zbierky na pomoc zdravotníckym zariadeniam, ako aj za okamžitú a adresnú pomoc, ktorú poskytli utečencom po vypuknutí vojny na Ukrajine.

Ocenenie z rúk Rastislava Trnku prevzala Ľubomíra Šoltésová z Vonkajších vzťahov, ktorá je v USSK koordinátorkou firemného dobrovoľníctva. „Ide o ušľachtilú činnosť a sme radi, že je naše dlhodobé úsilie aj takto verejne ocenené. Mnoho rokov naši zamestnanci presviedčajú, že ochota nezištne pomôcť je, našťastie, prirodzená mnohým ľuďom. Firma ich v tomto úsilí dlhé roky podporuje a rôznymi formami im umožňuje zapájať sa do podpory komunity, kde žijú a pracujú. Dobrovoľníctvo obohacuje všetky zapojené strany, aj tých, ktorí pomoc dostávajú, aj tých, ktorí ju poskytujú,“ hovorí Ľ. Šoltésová.

Medzi ocenenými osobnosťami bol aj Jozef Topoľovský z úseku pre kvalitu pocíňovne. Roky sa vo svojom voľnom čase venuje Folklórnej skupine Parchovianka, ktorá zachováva a rozvíja miestne ľudové tradície. Jej Karička z Parchovian bola v roku 2021 doplnená do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Folklórna skupina Parchovianka získala Cenu KSK.

„Aj u nás na východe máme svojich hrdinov,“ prihovoril sa účastníkom slávnostného odovzdania ocenení župan Rastislav Trnka. „Náš kraj je pestrý, plný chutí a farieb a taká je aj paleta ocenených osobností a kolektívov. Ich veľkosť spočíva vo svedomitej práci i v tom, že dokážu prekonávať prekážky.“ Medzi ocenenými sú významní vedci, IT inovátori, pokračovatelia firemných i kultúrnych hodnôt.

Viac o ocenených i podujatí sa dočítate na:

OSOBNOSTIKSK | Osobnosti 2022

Najvyššie ocenenia kraja sú v rukách svetových východniarov, získali ich tí, ktorí robia Košický kraj lepším miestom pre život - VUCKE

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa