Chceme žiť v kultúrnom prostredí!

Článok

Chceme žiť v kultúrnom prostredí!


Aj keď prostredie hutníckej výroby je iné, ako keď ideme na prechádzku do prírody, tak chceme žiť v kultúrnom prostredí bez odpadkov. Náš areál, na rozdiel od mnohých iných hutníckych podnikov, nie je iba betónová džungľa. Máme v rámci areálu, ale aj v jeho okolí množstvo drevín a rastlinstvo, ktoré do veľkej miery eliminuje prašnosť a je i „pojedačom“ CO2.

Vážme si preto prírodu, ktorú máme i v našej spoločnosti a jej okolí. Verím, že väčšina z nás sa snaží udržať prírodu čistú, bez záťaže, bez odpadkov. Smutné však je, že stále sa nájdu jedinci, ktorým je jednoduchšie odpad odhodiť iba tak na zem, akoby mali prejsť zopár krokov a odhodiť ho tam, kam patrí.

Jednou z ciest je zachytiť na už nainštalované kamery a fotopasce tých, ktorí nemajú zábrany iba tak „odložiť“ pneumatiky, autobatériu, rôzne druhy obalov, či iný ťažko rozložiteľný odpad a zverejniť ich fotografie, mená, názvy firiem, atď. Pomohlo by to, ale ide o represívne a krajné riešenie. Je iba na nás a na našej všímavosti, či týchto „priateľov prírody“ na to upozorníme. Veľakrát stačí kamarátske slovo.

Na likvidácií odpadkov naďalej pokračujeme. Pozrite si galériu, čo všetko sme už vypratali v tomto mesiaci.

Poďakovanie patrí kolegom z údržby pod vedením Alfreda Radvanského, Lacovi Merkovskému a Vladovi Oprondekovi, ako aj ekológom pod vedením Miloša Fedora a to najmä Milošovi Mitaľovi a v neposlednom rade zamestnancom sociálneho podniku GombIda z Veľkej Idy pod vedením Petra Zamba.

Ak viete o čiernej skládke alebo spozorujete podozrivé správanie osôb, ktoré uskladňujú odpad" v našom areáli a jeho okolí, oznámte to na eko linku 3-3415 alebo e-mailom na adresu: ekodispecing@sk.uss.com

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa