„Mama, tato, poďme triediť odpad, veď je náš!“

Článok

„Mama, tato, poďme triediť odpad, veď je náš!“


Spoločnosť U. S. Steel Košice realizuje grantový program Spoločne pre región už pätnásť rokov s cieľom podporiť lokálne rozvojové iniciatívy a malé komunitné projekty v regióne. Zámerom projektu v obci Lenartov bolo formou hier a brigád v rómskej komunite podchytiť mladú generáciu spolu s rodičmi, naučiť ich hádzať odpad do smetnej nádoby, triediť ho a tým aj chrániť svoje okolie.

Projekt začali realizovať ešte v júni, po podpise grantovej zmluvy. Do komunitného centra boli pozvané deti s rodičmi, terénni a sociálni pracovníci a členovia miestnej občianskej poriadkovej služby. „Všetkým prítomným sme predstavili projekt a začal sa zber plastov. Nadšenie bolo obrovské, chuť a ochota bola nákazlivá. Mladí, starí, muži aj ženy sa predbiehali, kto skôr vyzbiera odpad. Navzájom sa podporovali,“ hovorí Jana Bľandová, starostka obce. „Počas letných prázdnin bola brigáda každý týždeň spojená so športom a hrami a počet aktívnych rodín sa neustále zvyšoval.“

Podľa starostky prepojenie hier, voľného času a práca pre celú komunitu mala veľký úspech, aj v podobe vyzbieraného odpadu. Veľkú radosť najmä deťom urobila aj sladká odmena a spoločné posedenie pri ohníku. Veľkou motiváciou bola pre všetkých smetná nádoba na komunálny odpad, ktorú dostala každá rodina zúčastnená na projekte, t.j. spolu 120. „Dokonca sme na požiadanie na nádobu farebným sprejom napísali meno alebo prezývku rodiny, aby si nádoby ochránili pre zámenou. Odovzdávanie smetných nádob bolo finišom tohto nádherného environmentálneho projektu,“ netají spokojnosť Jana Bľandová. „Ďakujem aj hlavnému sponzorovi U. S. Steel Košice za to, že podáva pomocnú ruku aj komunitám a skrz ne tak pomáha chrániť naše okolie, ovzdušie, náš svet.“

Ako v každom projekte z dielne Spoločne pre región, aj v tomto bol aktívne zapojený zamestnanec našej firmy, konkrétne Peter Tulenko, riaditeľ pre nákup investícií a materiálu. Pravidelne sa zapája aj do dobrovoľníckych dní Hutníci pre Košice a za 40 odberov získal tento rok ako dobrovoľný darca krvi zlatú Jánskeho plaketu. „V prípade Lenartova najväčší prínos vidím v tom, že v danej komunite došlo k vynútenej zmene, ktorá má pozitívny vplyv nielen na súčasných obyvateľov, ale aj na budúcu generáciu, keď vidia, že veci sa dajú robiť inak. V tomto prípade to znamená, že ak vidia deti rodičov vyhadzovať svoj odpad do kontajnera, tak sa im vytvorí návyk, že je to správne a logické.  Málo kto si uvedomuje, že tieto projekty sú impulzy pre správne návyky.  Jedine cez správne návyky, ako je odnášanie odpadu, ale aj dochádzanie do škôl, umývanie sa či pitie pitnej vody sa komunita ako taká môže niekde posunúť.“ Peter Tulenko sa nedávno zapojil aj do výroby veľkorozmerných záhonov pre jednu škôlku v Košiciach, aby sa už na jar deti popri sadení mohli naučiť mnohé zaujímavé veci.

Prihláste sa a získajte prístup k zaujímavému obsahu

Prihlásiť sa